Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropská Unie

25. 10. 2008

Evropa Evropská unie a My

  Evropská unie je výsledkem bolestného hledání Evropanů takového uspořádání na Evropském kontinentě které by zabránilo opakovat hrůzy obou velkých válek dvacátého století. Představuje jedinečný historický úspěch, totiž instituci, která dokázala překonat tradiční rivalitu evropských velmocí  a poprvé vytvořila v Evropě prostor trvalého míru. Byl to projekt Evropské unie, který ukázal cestu transformujícím se národům Střední Evropy  a sehrál významnou civilizující roli v jejich transformaci.

  V rámci naší zahraniční politiky prosazujeme silnou orientaci na EU. Jsme pro co nejsilnější koordinaci zahraničních a obratných politik jednotlivých členských států a co nejhlubší integraci jednotlivých národních armád. EU chápeme především jako rozumnou sílu, která bude využívat svůj potenciál k mírovému řešení konfliktů a pomoci všude tam kde bude potřeba.

  Stavíme se za hlubokou hospodářskou a politickou integraci Evropy, která výhledově povede k federálnímu uspořádání. Záleží jen na nás a našem národním sebevědomí a hrdosti zda v takovéto Evropě budeme hrdým samostatným národem či zda se kulturně rozplyneme.

 

Další rozšiřování EU

  V současné době se Evropská unie musí vypořádat s přijetím svých nových členů. Přitom je potřeba reformovat stávající evropské instituce, tak aby dokázaly dobře plnit úkoly vyplývající z její velikosti. Vedle toho musí být tyto Evropské instituce připravené i na budoucí rozšiřování Evropské unie. Mladí sociální demokraté podporují rozšíření Evropské unie o země Jihovýchodní Evropy, za předpokladu, že tyto o to projeví zájem a splní vstupní kritéria. Domníváme se, že členství těchto zemí by sehrálo důležitou roli v překonání jejich traumatických zkušeností z násilného rozpadu Jugoslávie.

Role EU ve světě

  Evropská unie musí hrát aktivnější roli ve světové politice.. Klíčová je zde společná zahraniční a bezpečnostní politika. Ta musí být průsečíkem národních zájmů a zahraničně-politických koncepcí jednotlivých členských států a nesmí být pokračováním politiky tradičních evropských velmocí. ...Tato společná zahraniční a bezpečnostní politika musí mít za cíl prosazovat společné evropské bezpečnostní a ekonomické zájmy a dále evropské hodnoty ve světě. Specifikum evropské politiky vidíme v uplatňování takzvané „měkké síly" - to je vyjednávání, kulturního dialogu a ekonomické moci.  Základem zahraniční politiky EU by proto mělo být především mírové řešení mezinárodních konfliktů a trvale udržitel

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář